ПРАВИЛАTA НА ИГРАТА

Киното, сто години младост 2022/2023

ЦЕНТРИРАНE/ДЕЦЕНТРИРАНE

ПРАВИЛАTA НА ИГРАТА

I/ УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1: Индивидуално или групово упражнение

Общ план / детайл от план и глас зад кадър / образ

А) Изберете изображение (фотография или картина) от предоставените ви. 

Б) В това изображение идентифицирайте конкретен детайл, който привлича вниманието ви и ви е интересен, интригува ви. 

В) Напишете коментар за този детайл (защо го избирате, каква ситуация ви напомня и т.н.) 

1 абзац

Г) След това заснемете видео в статични кадри с този детайл, както и с няколко други детайли от избраното изображение (2 или 3 допълнителни детайли). Във видеото детайлите са представени в избрана от вас последователност. 

Д) След това добавете коментар в глас зад кадър към видеото, който ще „покрие“ всички заснети планове и детайли. По този начин ще създадете разминаване между това, което чуваме и това, което виждаме, освен когато избраният детайл бива показан.  

Е) В края на видеото трябва да се разкрие цялата фотография/картина.

Можете да изберете различно изображение от предложените от К100ГМ, но то трябва да бъде такова с много детайли, което ви позволява да изпълните това упражнение. 

Максимална продължителност: 2 мин. (3 до 5 статични кадъра).

Упражнение 2: Индивидуално или групово упражнение

Звук / Изображение

Заснемете сцена, в която звукът и изображението са децентрирани един спрямо друг. 

Максимална продължителност: 2 мин. (план-епизод или монтаж от няколко кадъра) 

Упражнение 3: Групово упражнение

Децентриране в план

В един последователен план-епизод: проследете персонаж в ситуация (каквато и да е/свободно избрана). В даден момент без видима причина, камерата „оставя“ героя, за да заснеме обект, обстоятелство, детайл, жест, и т.н., които първоначално нямат видима връзка със ситуацията, която преживява или в която се намира героят. 

Камерата „настига“ персонажа и откриваме, че всъщност има ясна връзка (наративна или експресивна) между елементите, избрани за децентрирания момент и ситуацията, в която персонажът е поставен/центриран.  

Максимална продължителност: 2 мин. (един план, без монтаж) 

II / ФИЛМ-ЕСЕ

Направете кратък филм, фокусиран върху  дадена ситуация. Включете временни децентрирани моменти, които предизвикват емоция и/или смисъл (временно изоставяне на централния обект, промяна на кадъра, разминаване между изображението и звука, дискомфорт при гледане, светлина, отвличане на вниманието/разсейване от персонажа и т.н.). 

Филмът може да бъде вдъхновен от ситуация, присъстваща в упражненията. Продължителност: 5 до 10 мин. максимум (включително финални надписи).

III/ БЛОГ

Участието в блога е част от правилата на играта!

Блогът дава възможност на различните ателиета да обменят информация през цялата година, преди да се срещнат на живо.

По този начин учениците могат да свидетелстват за преживяното (именно те се изразяват): относно гледаните филми, процесът на заснемане, размислите, въпросите, които имат. Могат да се изразяват чрез снимки, рисунки, видеоклипове… Внимание, не публикуваме филмите от ателието в блога преди прожекцията през м. юни във Франкфурт!

От днес до 15 декември очакваме всяко ателие да се представи: групата или класа, мястото, където се провеждат срещите (зала, училище, село или град), и т.н. На родния си език, но също и на английски или френски.